Документація

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Стратегія інтернаціоналізації Хмельницького національного університету 2022-2025 рр.

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету

Положення про порядок конкурсного відбору учасників освітнього процесу для участі у програмах академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці

Постанова № 579 “Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність”

Постанова №599 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності”

Положення про організацію освітнього процесу у ХНУ

Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у ХНУ

Положення про психологічну службу Хмельницького національного університету

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення під час перебування на території Хмельницького національного університету

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького національного університету

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у ХНУ

План гендерної рівності Хмельницького національного університету