Подвійний диплом

У період реалізації ідей Болонського процесу щодо формування європейського простору вищої освіти, особливої актуальності набуває вирішення завдань розширення мобільності студентів. Забезпечення можливостей тим, хто навчається в національних вищих навчальних закладах, набути досвіду зарубіжного професійного навчання і тим самим не лише забезпечити якість професійної підготовки, та підняти конкурентоспроможність у працевлаштуванні, перетворилось у відповідальне завдання вищої освіти.

Хмельницький національний університет вирішує це завдання шляхом започаткування та розгортання Програми Подвійного Диплому із закордонними навчальними закладами, зокрема з навчальними закладами Польщі. Так, згідно домовленостей, які були досягнуті у 2013 році між ректорами університетів професором Миколою Скибою та професором Пьотром Кацейко, з лютого 2014 року реалізується Хмельницьким національним університетом спільно із Люблінською Політехнікою (Польща) програма “Подвійного диплому”. В лютому 2017 року група студентів ХНУ розпочала навчання у Люблінській Політехніці за даною програмою. Програма передбачає одночасне навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Студенти нашого університету є представниками різних факультетів, так як в Польщі вже кілька років дозволено вступати до магістратури незалежно від напрямку навчання за ОКР “бакалавр”. Умови вступу передбачають закінчення бакалаврату в нашому університеті, проходження тестування у Польщі та початкове володіння польською мовою.

Хмельницький національний університет зробив чимало для започаткування та реалізації програми “Подвійного диплому” із Академією готельного бізнесу, туризму та громадського харчування в Познані (Польща). Перші кроки в цьому напрямку зроблено ще у 2014 році під час візиту до університету представників названого польського вишу. Результатом візиту стало досягнення домовленості щодо започаткування та реалізації спільної програми “Подвійного диплому”. Також було узгоджено тексти Угод про співробітництво, обговорено питання щодо навчальних планів, програм дисциплін, термінів навчання, мовних аспектів процесу навчання, перспектив працевлаштування тощо. Окремим питанням, що обговорювалось в рамках візиту, стала організація практики для студентів ХНУ в Польщі та інших країнах Європи.

У 2017 році була підписана додаткова угода щодо співпраці над “Подвійним дипломом” з Університетом Казимира Великого в Бидгощі. Також проводилась плідна робота над “Подвійним дипломом” з Технологічно-природничим університетом ім. Яна і Єнджея Снядецьких у Бидгощі. І уже у 2018 році підписано угоду з Технологічно-природничим університетом ім. Яна і Єнджея Снядецьких у Бидгощі щодо співпраці за програмою “Подвійного диплому”.

У лютому 2018 року студенти факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, спеціальності комп’ютерні науки Джурабаєв Олександр Васильович та Мартинюк Борис Ігорович почали навчання по програмі “Подвійного диплому” у Люблінській Політехниці. А також, завершує навчання за програмою, група із 11 студентів, що розпочали своє навчання раніше.

З вересня 2018 року по травень 2019 рік дві студентки з кафедри “Країнознавство” МВКм-18-1 проходили семестрове навчання у Польщі та Угорщині.

У 2020 році продовжилась реалізація програми “Подвійний диплом”, 6 студентів Хмельницького національного університету паралельно навчаються у Польщі.

Програма “Подвійного диплому” для студентів Хмельницького національного університету – це унікальна можливість паралельного навчання у магістратурі та здобуття двох дипломів в Україні та Польщі. Це істотно заощаджує час на навчання за обраною спеціальністю, підвищує рівень володіння іноземними мовами, знайомить із культурою і традиціями та особливостями ведення бізнесу, сприяє набуттю досвіду роботи на підприємствах та установах Польщі. Навчання за програмами подвійного диплому має ряд переваг для студентів. Зокрема до них належать:

  • Істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю. За один і той же час можна отримати два дипломи вітчизняного і зарубіжного вищих навчальних закладів;
  • Фінансова вигода для студентів: вони не оплачують всі роки навчання, як би це відбувалось за самостійним вступом до зарубіжного ЗВО;
  • Можливість одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти, практико-орієнтованого, компетентністного навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах тощо;
  • Отримання якісної фахової освіти та міжнародно визнаного диплому, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома;
  • Відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах;
  • Можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях;
  • Набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни;
  • Підвищення рівня володіння іноземними мовами;
  • Можливість ознайомлення з культурою і традиціями, особливостями ведення бізнесу в одній з країн Євросоюзу.

Хмельницький національний університет співпрацював за програмою “Подвійного диплому” з наступними ЗВО Польщі:

Люблінська Політехніка – Politechnika Lubelska.

Краківський політехнічний університет ім. Тадеуша Костюшки – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Технологічний університет в Кельцах – Politechnika Świętokrzyska.

Академія Готельного бізнесу та Громадського харчування в Познані – Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Університет Казимира Великого в Бидгощі – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Технологічно-природничий університет імені Яна та Єнджея Снядецьких у Бидгощі – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

В перспективі – подальше розгортання Програм “Подвійного Диплому” у Хмельницькому національному університеті із ЗВО інших країн.