Міжнародні фонди

«UNITER» — проект Агентства США з міжнародного розвитку

Проект «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER) фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Pact. Inc. в Україні. Головною метою проекту UNITER є зміцнення та підтримка активних організацій громадянського суспільства в Україні (ОГС) з метою консолідації та посилення демократичних перетворень. Проект акцентує увагу на загальних системних проблемах, які постають перед громадянським суспільством, а також надає підтримку ініціативам ОГС з моніторингу, представлення інтересів і захисту прав (адвокасі) у різних сферах суспільного життя, що сприятиме процесам реформування в Україні.

Сайт Фонду – http://uniter.org.ua/

Британська Рада в Україні

Заснована у 1934 р. Британська Рада є міжнародною організацією Сполученого Королівства із культурних відносин та освіти. Організація створює можливості для розбудови міжнародних зв’язків між Британією та іншими країнами та вибудовує довіру між людьми по всьому світу. Це глобальна організація, що має 190 представництв у 110 країнах та регіонах

Сфери діяльності, що фінансуються:

Організація зміцнює зв’язки між Україною та Сполученим Королівством у сферах мистецтва, вивчення англійської мови, вищої освіти та розбудови суспільства

Сайт Фонду – http://www.britishcouncil.org.ua/

Горизонт-2020

Найбільша програма з досліджень та інновацій ЄС, що пропонує близько 80 млн. долл. протягом 7 років (2014–2020) — у доповнення до приватних інвестицій, спрямованих на реалізацію проектів.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Агропромисловість, лісове господарство, водні ресурси, біоіндустрії, біотехнології, енергетика, навколишнє середовище і клімат, харчування і здоров’я, фундаментальні дослідження, охорона здоров’я, інформаційні системи та технології, інновації, міжнародне співробітництво, ключові технології, партнерство з індустрією та країнами-членами, сировина, інфраструктура досліджень, безпека, малі та середні підприємства, соціальні та гуманітарні науки, суспільство, космос, транспорт

Сайт Фонду – http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Державний департамент США

Держдепартамент США входить у структуру виконавчої влади Сполучених Штатів Америки і є одним із 15 виконавчих департаментів країни. Очолює його державний секретар США, чия посада аналогічна посаді міністра закордонних справ в інших країнах.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Стипендії імені Фулбрайта, програма обміну для студентів вищих навчальних закладів, програма стипендій імені Едмунда С. Маскі. Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX). Програма стажування працівників законодавчої влади Грузії, України та Росії.

Сайт Фонду – http://www.state.gov/

Європейське агентство з координації досліджень

Програми спрямовані на створення та підтримку умов для ефективного міжнародного інноваційного співробітництва та сприяння створенню мереж в галузі наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт з кінцевою метою комерціалізації їхніх результатів. Пріоритети діяльності

Сфери діяльності, що фінансуються:

Промислові наукові дослідження та розробки.

Сайт Фонду – www.eurekanetwork.org/

Європейський інвестиційний банк

Банк працює з метою сприяння сталому зростанню і створенню нових робочих місць за рахунок підтримки пріоритетних цілей, серед яких підтримка малого бізнесу та інновацій, реалізація інвестицій в інфраструктуру, фінансування необхідних екологічних і сприятливих для клімату проектів.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Інновації та формування навичок, малі та середні підприємства, навколишнє середовище, інфраструктура, клімат, регіональний розвиток, інвестування у молодь.

Сайт Фонду – http://www.eib.org

Європейський культурний фонд

Європейський культурний фонд поєднує спільноти і людей, які здійснюють зміни у культурному середовищі, у всій Європі, а також будує мости між культурою, спільнотами і демократією, використовуючи інструменти досліджень і адвокативних кампаній. Пріоритети

Сфери діяльності, що фінансуються:

Транскордонне співробітництво у культурному вимірі: музика, візуальне мистецтво, театр, хореографія, фільми, документальні хроніки, мультимедіа, дизайн, фотографія, мода та формування навичок.

Сайт Фонду http://www.culturalfoundation.eu/

Європейський фонд підтримки демократії

Європейський фонд підтримки демократії є новою організацією, яка виділяє гранти на підтримку місцевих учасників демократичних перетворень у країнах Європейського сусідства та за його межами. У першу чергу фонд прагне надати підтримку групам і активістам, на яких не поширюється підтримка існуючих інструментів ЄС або інших програм, тобто нових або незареєстрованих організацій, неформальних платформ, груп молоді або ж окремих осіб. Діяльність фонду носить комплементарний характер по відношенню до інших донорських програм і поширюється на ті випадки, які з тієї чи іншої причини не були охоплені вищезазначеними програмами.

Сфери діяльності, що фінансуються:

1. Фінансування ініціатив з культивування демократії.

2. Профільне фінансування та інституційна підтримка.

Сайт Фонду – https://www.democracyendowment.eu

Європейська молодіжна фундація (EYF)

Гранти на реалізацію пілотних проектів молодіжних громадських організацій.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам українських громадських організацій або європейським громадським організаціям, які мають бажання працювати з українськими громадськими організаціями у зазначених сферах. Запропоновані пілотні проекти мають бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні; діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні; мають бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранта). Максимальна сума гранта — 10 000 євро. Заявки на отримання гранта від українських громадських організацій повинні містити на початку опису напис: «Special Call Ukraine».

Сайт Фонду – http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/

Ізраїльське агентство міжнародного співробітництва (MASHAV)

Офіційна міжнародна програма співпраці в галузі розвитку, яку було розпочато в кінці 1957 року з метою обміну ноу-хау і технологіями з іншими країнами. Агентство було створено як підрозділ Міністерства закордонних справ з метою забезпечення соціального, економічного та екологічного сталого розвитку.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Освіта, підприємницька діяльність, аграрний сектор, медичні послуги, гендерна рівність, міжнародна співпраця.

Сайт Фонду – http://embassies.gov.il/kiev/mashav/Pages/mashav.aspx

Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив

Протягом більше трьох десятиліть Канада фінансувала малі проекти допомоги в країнах, що розвиваються через Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ). КФМІ — це програма, яка підтримує малі проекти, що пропонуються і реалізуються місцевими ГО та іншими народними об’єднаннями, сільськими радами, кооперативами та жіночими групами.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Проекти повинні бути направлені на вирішення існуючих потреб місцевих громад та відповідати тематичним пріоритетам Канади у сфері надання міжнародної допомоги: створення можливостей для дітей і молоді та розвитку демократії, заохочуючи до участі меншини та уразливі групи населення. Гранти КФМІ також можуть бути доступні для сприяння місцевим організаціям з надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій, сталого розвитку навколишнього середовища та гендерної рівності. Акцент буде зроблено на відповідальних та усталених проектах, які сприяють створенню потенціалу, розвитку та розширенню прав і можливостей громад.

Сайт Фонду – http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/highlights-faits/2013/canada_fund-fonds_canadien.aspx?lang=ukr#n2

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education — CEUME) сформувався зусиллями й завдяки ініціативності українських, польських і американських фахівців, які були залучені до впровадження проекту з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку, і 14 березня 2002 року CEUME отримав юридичний статус міжнародної благодійної організації.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Передача нових знань і навичок для покращання політичного, суспільного та економічного стану України, формування мережі професіоналів для поширення та застосування міжнародного досвіду в Україні.

Сайт Фонду –  http://ceume.org.ua/about-us/

Креативна Європа

Креативна Європа — це рамкова програма ЄС для підтримки культурних і творчих секторів Європи. Програма відкрита для творчих та культурних організацій з держав — членів ЄС, а також держав, які не є членами ЄС, але мають угоду з Європейською Комісією. Її основною метою є, в першу чергу, розвиток культурних зав’язків між країнами Європейського Союзу і країнами партнерства, які мають велику кількість інструментів для підтримки культури і мистецтва.

Сфери діяльності, що фінансуються:

1. Європейські майданчики (сприяння мобільності і видимості авторів і художників, зокрема, організація міжнародних експозицій, гастролей, подій, виставок і фестивалей тощо).

2. Літературні переклади (переклад та популяризація літературних творів на різних ринках ЄС).

 3. Європейські мережі (підтримка європейських мереж, для допомоги культурним і творчим секторам працювати на транснаціональному рівні і зміцнення їх конкурентоспроможності).

 4. Проекти транскордонного співробітництва за участю культурних і творчих організацій з різних країн, які беруть участь у програмі.

Сайт Фонду –  www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe

Міжнародне агентство співробітництва та розвитку Туреччини (ТІКА)

Агентство підтримує розвиток пострадянських країн, у тому числі шляхом реалізації економічних, соціальних та культурних проектів, і має 55 офісів, які координують перебіг програм підтримки.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Освіта, ресторанний бізнес, розвиток продовольчого сектора, фінанси, туризм, індустріальне виробництво.

Сайт Фонду –  http://www.tika.gov.tr/

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» — це незалежна неурядова, неприбуткова, неполітична благодійна організація, яка була заснована у Києві у 2001 році. Місія фонду — робити добро і залучати до цього інших.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Фонд працює за трьома основними напрямками: – історико-культурологічний напрям об’єднує програми, спрямовані на розвиток музейної справи, охорону пам’ятників, підтримку історичних, археологічних, культурологічних досліджень та мистецьких акцій, поширення правдивих знань про минуле народу України, впровадження міжнародних стандартів роботи у сфері культури; – медичний напрям реалізовує програми та проекти, спрямовані на вирішення питань охорони материнства та дитинства, вдосконалення мережі лікувальних та реабілітаційних закладів для дітей, надання допомоги дітям з особливими потребами. Особлива увага приділяється створенню сучасної дитячої лікарні, де рівень лікування відповідатиме світовим стандартам; – освітньо-науковий напрям об’єднує програми та проекти, покликані розпочати суспільний діалог на теми, присвячені питанням освіти, екології, медицини майбутнього, підтримки талановитої молоді.

Сайт Фонду –  http://www.ukraine3000.org.

Міжнародний Вишеградський фонд

Міжнародний Вишеградський фонд є міжнародною організацією, заснованою 9 червня 2000 р. у Братиславі урядами країн Вишеградської групи (V4): Чехії, Угорщини, Республіки Польща та Словацької Республіки. Метою фонду є сприяння розвитку більш тісної співпраці між громадянами та інститутами в регіоні, а також між Вишеградською групою та іншими країнами, особливо на Західних Балканах і країнах Східного партнерства. Фонд робить це через грантову підтримку спільних культурних, наукових і освітніх проектів, молодіжних обмінів, транскордонних проектів і розвиток туризму, а також через окремі програми мобільності (стипендії).

Сфери діяльності, що фінансуються:

Допомога громадським організаціям, органам місцевого самоврядування, школам та університетам у втіленні проектів, що покращують рівень життя громад.

Сайт Фонду –  http://www.visegradfund.org

Німецька «Кредитна установа для Відбудови» (KfW)

Німецька «Кредитна установа для Відбудови» — це німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій, федеральним землям Німеччини — 20%. Головною метою діяльності є посилення конкурентоспроможності приватних малих та середніх підприємств. Кошти спрямовуються виключно на кредитування приватного малого та мікро-підприємництва шляхом надання через уповноважені банки-учасники кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів згідно із затвердженими процедурами мікрокредитування. Не має на меті одержання прибутку і не розподіляє між своїми засновниками (учасниками) можливий отриманий прибуток.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Сферами діяльності KfW є: – допомога малому і середньому бізнесу, а також підприємцям; – загальні позики; – будівництво та енергозбереження; – фінансування комунальної інфраструктури; – освіта; – експортне та проектне фінансування; – співпраця з країнами, що розвиваються; – завдання суспільного значення; – рефінансування.

Сайт Фонду –   www.kfw-entwicklungsbank.de

Польська помочь (Polish aid)

Програма спрямована на підтримку країн, що розвиваються, і координується Міністерством закордонних справ Республіки Польща.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Пріоритети діяльності Підтримка демократії, трансформаційних процесів, боротьби із корупцією, підтримка розвитку, освіта.

Сайт Фонду –   https://www.polskapomoc.gov.pl/

Посольство Литовської Республіки в Україні

Сфери діяльності, що фінансуються:

Пріоритетними напрямками фінансування проектів розвитку співпраці i сприяння демократії Посольства Литви в Україні є регіональне співробітництво та інтеграція України у європейський простір. Посольство Литовської Республіки в Україні запрошує також подавати заявки на виконання проектів розвитку співпраці і сприяння демократії для втілення у життя таких концепцій:

1. Сприяння зайнятості дітей і молоді та відновлення навчального процесу у післяконфліктних регіонах України;

2. Сприяння економічній та соціальній активності жінок, які потерпіли від конфлікту на сході Україні;

 3. Збереження спільної історичної і культурної спадщини Литви і України.

Сайт Фонду –   http://ua.mfa.lt/

Посольство США в Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні розпочало свою діяльність 22 січня 1992 року, і зараз у ньому працює приблизно 175 американців і понад 350 українців, представлено понад десяток американських урядових міністерств і відомств.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Демократизація сфер управління, економічний розвиток та соціальна допомога. Допомога з питань торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та США, сприяння поширенню співробітництва між українськими та американськими діловими колами. Програми культурного та освітнього обмінів. Програми технічної допомоги у сфері правоохоронної діяльності та інших питань у сфері утвердження верховенства права в Україні, американсько-української співпраці та протидії міжнародній злочинності.

Сайт Фонду –   http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/

Представництво Данської Ради у справах біженців в Україні

Данська Рада у справах біженців працює у більш ніж 30 країнах світу і надає допомогу біженцям і внутрішньо переміщеним особам від реконструкції до повернення додому.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Допомога біженцям і внутрішньо переміщеним особам щодо непродовольчих товарів, продовольчої безпеки, координації і операційних послуг, інфраструктури, зниження рівня насильства, водопостачання, санації та гігієни, освіти

Сайт Фонду –   http://drc.dk

Представництво Європейського Союзу в Україні

Європейський Союз — союз держав — членів Європейських Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євратом). Мета ЄС — створення економічного союзу (спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці), монетарного і політичного (спільна зовнішня політика) союзу, а також впровадження спільного громадянства.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Допомога ЄС зосереджується на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. ЄС приділяє значну увагу проектам та програмам, що сприяють контактам між людьми, зокрема для молоді.

Сайт Фонду – https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

Програма Кусаноне Міністерства закордонних справ Японії

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-дослідним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Медична допомога; освіта; спорт; надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду; суспільний добробут; навколишнє середовище

Сайт Фонду – http://www.ua.emb-japan.go.jp

Програма підтримки громадянського суспільства країн — сусідів ЄС

ЄС пропонує різні види підтримки країнам, які цього потребують — фінансування у формі грантів для підтримки проектів і організацій, які працюють у сфері підтримки розвитку; державні контракти; забезпечення бюджету і підтримка сектора.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Гранти, спрямовані на дії для досягнення мети у рамках програми зовнішньої допомоги; операційні гранти на фінансування поточних витрат організації, яка працює в полі загального європейського інтересу, або на цілі, які є складовою частиною політики ЄС.

Сайт Фонду – https://ec.europa.eu/europeaid/node/1071

Рада Європи

Рада Європи є провідною організацією із захисту прав людини континенту. Вона включає в себе 47 державчленів, 28 з яких є членами Європейського Союзу. Усі держави — члени Ради Європи підписалися під Європейською конвенцією з прав людини — договір, спрямований на захист прав людини, демократії та верховенства закону.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» запрошує неприбуткові організації, а саме неурядові організації, засоби масової інформації, аналітичні центри, науково-дослідницькі інститути, благодійні організації, навчальні заклади, надавати проектні пропозиції, спрямовані:

 • на підвищення професіоналізму ЗМІ у висвітленні питань, пов’язаних з європейською інтеграцією; –
 • підтримку неупередженого і незалежного висвітлення подій у східній та південній Україні;
 • зміцнення сталості та впровадження інновацій у сферах нових медіа та мовлення громад;
 • підтримку створення справжньої системи суспільного мовлення, у тому числі на регіональному рівні;
 • підвищення прозорості та ефективності переходу на цифрове мовлення, в тому числі вдосконалення регуляторних норм;
 • поліпшення впровадження законодавства про доступ до публічної інформації на державному та місцевому рівнях;
 • моніторинг та аналіз впровадження законодавства про захист персональних даних у різних секторах.

Пріоритет буде надано проектам, що спрямовані на такі сфери: роздрібна торгівля, телекомунікації, правоохоронні органи, адвокатська діяльність, охорона здоров’я, фінанси; підвищення обізнаності про управління інтернетом і права людини в інтернеті відповідно до принципів і стандартів Ради Європи.

Сайт Фонду – https://www.coe.int/uk/web/kyiv

Світовий банк

Світовий банк є важливим джерелом фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються, у всьому світі. Це не банк у звичному сенсі, але унікальне партнерство щодо скорочення бідності та підтримки розвитку. Група Світового банку включає в себе п’ять інститутів.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Група Світового банку пропонує широкий спектр рішень для досягнення цілей задля розвитку, розроблених для підтримки уряду в боротьбі із бідністю та підвищенні добробуту: – інноваційні фінансові інструменти та банківські продукти для широкого спектра проектів, секторів та інвесторів; – дослідження, аналіз, координація партнерства і служби технічної допомоги, спрямованої на поширення знань для досягнення результатів у сфері розвитку.

Сайт Фонду – http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine

Словацьке агентство з міжнародного співробітництва

Офіційна допомога у розвитку, яку надає Словацька Республіка, є дієвим інструментом зовнішньої держави і спрямована на досягнення Цілей Тисячоліття, перш за все — відповідальність за глобальний розвиток і подолання бідності у країнах, що розвиваються.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Людський розвиток шляхом підтримки програм із працевлаштування та освіти; підтримка демократії і ефективного управління шляхом налагодження діалогу між громадянським суспільством і державними установами

Сайт Фонду – http://www.slovakaid.sk/en/slovakaid

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)

Український фонд соціальних інвестицій мобілізує ресурси та спрямовує їх на покращення соціальнокомунальної інфраструктури та соціальних послуг. Через партнерство між органами центральної та місцевої влади, громадами та приватними і громадськими організаціями, вирішує нагальні потреби місцевих громад у ефективний та прозорий спосіб.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Розвиток соціальної інфраструктури, підтримка місцевих громад, освіта, будівництво.

Сайт Фонду – http://www.usif.org.ua/

Фонд Богдана Гаврилишина

Фонд було відкрито 18 березня 2010 року, мета його діяльності — сприяти становленню людей нового покоління — професійних, патріотичних, етичних українців, які турбуються про суспільне благо й активні у громадському і політичному житті суспільства, вміють співпрацювати з іншими.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Молодіжні та освітні проекти, аналітика, міжнародна співпраця.

Сайт Фонду – https://bhfamily.org/

Фонд «Відкрий Україну»

Фонд «Відкрий Україну» — міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року з ініціативи Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на подорожні витрати для митців задля обміну мистецьким досвідом на міжнародному рівні та покращення взаємодії українських й іноземних митців. Ці гранти надають українським митцям можливість представити свої здобутки усьому світу.

Сайт Фонду  – https://openukraine.org/ua

Фонд демократії Організації Об’єднаних Націй

Фонд демократії ООН підтримує громадські організації і надає їм фінансування на реалізацію проектів, спрямованих на підтримку демократії, посилення голосу місцевих громад, захист прав людини, участь громадськості у демократичних процесах.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Розвиток суспільства, верховенство закону та прав людини, інструменти демократизації, розширення можливостей жінок, розширення можливостей молоді, свобода ЗМІ, посилення взаємодії з урядом

Сайт Фонду  –https://www.un.org/en

Фонд Роберта Боша

Фонд Роберта Боша — один із найбільших німецьких фондів, пов’язаний із діяльністю приватної компанії. Заснований 1964 року, він надає фінансову підтримку зовнішнім проектам і ініціює власні проекти, 180 співробітників керують реалізацією 800 різних проектів щороку.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 Охорона здоров’я, наука, суспільство, навчання, розвиток міжнародних зв’язків.

Сайт Фонду – http://www.bosch-stiftung.de/

Фонд Рокфеллера

Більш ніж століття робота Фонду Рокфеллера була присвячена одній місії — сприянню зростання благополуччя людства по всьому світу. Завдяки портфелю ініціатив фонд прагне стимулювати і масштабувати трансформаційні інновації, розвивати партнерські відносини та створити системні зміни на користь бідних людей і представників найвразливіших груп населення з усього світу.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Підтримує такі галузі, як:

 • здоров’я,
 • агрокультура й охорона якості їжі,
 • мистецтво та культура,
 • енергія,
 • зміна клімату,
 • гендерна рівність,
 • інновації,
 • інклюзивна економіка та ін.

Сайт Фонду – http://www.rockefellerfoundation.org

Фонд сприяння демократії при Посольстві США в Україні

Фонд сприяння демократії при Посольстві США в Україні — це цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямований на фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 У проектах, які отримують грантову підтримку, організації вказують на конкретні досягнення та їх вплив на певну сферу чи громаду. Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та неприбуткових (громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри). Тематичні пріоритети Фонду сприяння демократії:

 1. Права людини: освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини (у заявках необхідно вказати, які прошарки населення будуть цільовими та які види діяльності заплановані в рамках проекту та після його завершення);
 2. Верховенство права та реформа в галузі права: реформи в різних галузях права, юридичні клініки / надання юридичних консультацій, юридична просвіта громадян; судова підтримка; підтримка проектів правозахисних груп та діяльність після завершення проекту;
 3. Економічні реформи: сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки, розвиток малого та середнього бізнесу, реформи в аграрному секторі; підтримка зв’язків між громадськістю та приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших питань стосовно підприємницької діяльності;
 4. Підтримка громадських ініціатив: ініціативи, що сприяють подальшому розвитку, ефективності та самозабезпеченню третього сектора;
 5. Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо;
 6. Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: освіта та ознайомлення громадськості із даними проблемами;
 7. Запобігання торгівлі людьми: проекти, спрямовані на ознайомлення із проблемами, їх запобігання та надання юридичної допомоги;
 8. Рівність жінок, етнічних та інших меншин: захист, юридична допомога; проекти, спрямовані на створення асоціацій тощо.

Сайт Фонду – https://ua.usembassy.gov/uk/

Фонд цивільних досліджень та розвитку

CRDF Global є незалежною некомерційною організацією, яка сприяє розвитку міжнародного науковотехнічного співробітництва через гранти, технічні ресурси, навчання та послуги. CRDF Global заснована в Арлінгтоні, штат Вірджинія з офісами в Москві, росія; Києві, Україна; Алмати, Казахстан і Амман, Йорданія.

Сфери діяльності, що фінансуються:

CRDF Global займається глобальними інноваціями для вирішення критично важливих завдань нашого часу — від здоров’я і навколишнього середовища до безпеки та освіти

Сайт Фонду – http://www.crdf.org.ua

Центральноєвропейська ініціатива

Регіональний міжурядовий форум, що підтримує європейську інтеграцію шляхом співпраці між державами — членами форуму і Європейським Союзом (ЄС), іншими зацікавленими державними установами, приватними та неурядовими, міжнародними та регіональними організаціями.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Культура, енергоефективність, транспорт, захист навколишнього середовища, підтримка малих і середніх підприємств, врядування, інформаційні системи і технології, дослідження та інновації

Сайт Фонду http://cei.int/

Японське агентство міжнародного розвитку (JICA)

Японське агентство міжнародного розвитку було засноване 1 жовтня 2003 року з метою підтримки міжнародної співпраці і розвитку Японії, а також світової економіки шляхом підтримки соціоекономічного розвитку, досягнення економічної стабільності регіонів, що розвиваються.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Освіта, охорона здоров’я, водні ресурси, управління, миротворча діяльність, соціальна безпека, транспортування, інформаційні системи та технології, інженерія, економічна політика, розвиток приватного сектора економіки, міський розвиток, охорона навколишнього середовища, рибальство, гендерна рівність і розвиток, міський і регіональний розвиток, подолання бідності, екологічний менеджмент, зниження ризиків природних катаклізмів та ін.

Сайт Фонду – https://www.jica.go.jp/

Bridges Ventures

Bridges Ventures була заснована у 2002 році з баченням, що інвестиції та підприємницький талант можуть бути використані для сталого зростання, а також вони можуть вирішити деякі з основних проблем, що стоять перед суспільством.

Сфери діяльності, що фінансуються:

– Охорона здоров’я; – освіта і навички; – енергетика; – екологічні послуги.

Сайт Фонду – http://www.bridgesventures.com/

Commons Capital

Commons Capital — це венчурний фонд, діяльність якого зосереджено на наданні допомоги підприємцям у побудові винятково успішних компаній з високою фінансовою ефективністю і високим соціальним та екологічним впливом.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 • Охорона здоров’я;
 • енергетика;
 • навколишнє середовище;
 • освіта

Сайт Фонду – http://www.commonscapital.com/

ERSTE Foundation

ERSTE Foundation підтримує ідеї єдиної Європи, соціальної, культурної та економічної зони без кордонів з усім її різноманіттям природної краси, індивідуалізму та ідентичностей. Фундація фінансово підтримує лише громадські неприбуткові організації (згідно з австрійським податковим законодавством).

Сфери діяльності, що фінансуються:

Розвиток соціальної сфери; транскордонне співробітництво; інноваційні підходи до вирішення локальних, національних та міжнародних проблем; сталий розвиток; підтримка талановитої молоді.

Сайт Фонду – https://www.erstestiftung.org/

Gray Matters Capital (GMC)

GMC активно інвестує в стійкі, відтворювані бізнес-моделі, якими можуть скористатись групи населення у країнах, що розвиваються. Велику увагу компанія приділяє співпраці з партнерами: соціальними підприємствами, підприємцями, інвесторами.

Сфери діяльності, що фінансуються:\

 • Подолання бідності;
 • захист прав людини;
 • рівний доступ до освіти;
 • розвиток екосистем.

Сайт Фонду – http://www.graymatterscap.com/

H. Stepic CEE Charity

Фундацію було засновано у 2006 році з метою надання допомоги дітям та жінкам, які проживають у Центральній та Східній Європі і потерпають від соціальних, економічних проблем та труднощів, пов’язаних із охороною здоров’я.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Освіта, надання допомоги жінкам і дітям, охорона здоров’я.

Сайт Фонду – http://www.stepicceecharity.org/

IDP Foundation

The IDP Foundation є приватним фондом і була створена як некомерційна організація з надання грантів у 2008 році. Організація підтримує інвестування в освітні та соціальні ініціативи впливу.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Освіта та дослідження.

Сайт Фонду – https://www.idpfoundation.org/

Intercultural Innovation Award

Intercultural Innovation Award представляє партнерство між Альянсом цивілізацій ООН (UNAOC) і BMW Group, спрямоване на вибір і підтримку найбільш інноваційних проектів, які сприяють розвитку міжкультурного діалогу та співпраці в усьому світі.

Сфери діяльності, що фінансуються:

– Міграція та інтеграція; – міжкультурне порозуміння; – освіта для міжкультурного громадянства; – забезпечення потреб конкретних груп у просуванні міжкультурного взаєморозуміння (наприклад конфесійні, молодь, жінки, ЗМІ і т. д.).

Сайт Фонду – https://interculturalinnovation.org/

ResponsAbility Investments AG

ResponsAbility Investments AG є однією з провідних компаній світу в галузі інвестицій у розвиток і працює у розвинених країнах та в країнах, що розвиваються. Компанія керує $ 2,6 млрд. активів, які було інвестовано приблизно у 535 компаній в 93 країнах. Заснована в 2003 році, компанія зі штаб-квартирою в Цюріху має локальні офіси в Парижі, Лімі, Найробі, Мумбаї, Гонконгу, Бангкоку і Осло.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 • Фінансовий сектор;
 • енергія;
 • агрикультура;
 • здоров’я;
 • освіта

Сайт Фонду http://www.responsability.com/

The Schwab Foundation

The Schwab Foundation — безпрецедентна платформа регіонального і глобального рівня, що працює з метою просування провідних моделей соціально сталих інновацій. Це означає вибір спільноти соціальних підприємців і формування глобальних, регіональних і галузевих порядків денних, які покращують світ у тісній співпраці з іншими зацікавленими сторонами Всесвітнього економічного форуму.

Сфери діяльності, що фінансуються:

– Освіта; – охорона здоров’я; – реформи системи соціального забезпечення; – права людини; – навколишнє середовище; – сільське господарство і т. д.

Сайт Фонду- https://www.schwabfound.org/

Sosense

Sosense допомагає організаціям по всьому світу у посиленні їх бізнес-моделі, побудованої навколо цифрових соціальних інновацій, і використанні їх впливу.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 • Діти і молодь;
 • культура та спорт;
 • освіта;
 • навколишнє середовище;
 • продовольча безпека та сільське господарство;
 • охорона здоров’я;
 • права людини;
 • інфраструктура;
 • жінки і дівчата.

Сайт Фонду- http://www.sosense.org/

SustainVC

SustainVC робить інвестиції на початковому етапі і на етапі розширення компаній, які несуть соціальну та екологічну користь світу.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 • Їжа та органічні продукти;
 • здоров’я і благополуччя;
 • енергетика і навколишнє середовище;
 • освіта та ЗМІ;
 • громада і міжнародний розвиток.

Сайт Фонду- http://www.sustainvc.com/

Vox Capital

Vox Capital інвестує в підприємства, діяльність яких спрямована на вирішення існуючих проблем серед населення з низьким рівнем доходів. Для компанії важливим є бажання підприємців досягти позитивного соціального впливу через свій бізнес.

Сфери діяльності, що фінансуються:

 • Здоров’я;
 • освіта;
 • фінансові послуги.

Сайт Фонду- http://www.voxcapital.com.br/

VentureWell

VentureWell — це мережа вищої освіти, що культивує революційні ідеї та перспективні винаходи, стимулює наукові дослідження і технологічні винаходи, інновації та підприємництво в університетських та студентських містечках для подальшої комерціалізації.

Сфери діяльності, що фінансуються:

Освіта і наука.

Сайт Фонду- http://venturewell.org