Міжнародна співпраця

Співпраця університету із закладами вищої освіти й установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів, проведення науково-дослідних і проєктно-конструкторських робіт.

Контакти із закладами вищої освіти інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачувати навчальний і науковий потенціал на підставі запозичення та використання світового досвіду, організовувати літні школи, обмін викладачами та студентами в рамках кредитно-трансферної системи, стажування професорсько-викладацького складу тощо.

Міжнародна діяльність у системі освіти та науки була й залишається важливим складником функціонування нашого університету. В умовах глобалізації повноцінна діяльність закладів вищої освіти можлива лише завдяки їхній інтернаціоналізації. Адже формуючи власну національну систему освіти, потрібно також враховувати й сучасні глобалізаційні впливи, а однією з важливих модернізаційних змін у вищій освіті, зумовлених процесами глобалізації, є інтернаціоналізація та інтеграція.

Співробітництво реалізується в рамках домовленостей різного типу: угод про міжнародну співпрацю, меморандумів із закордонними ЗВО та договорів із закордонними ЗВО-партнерами про участь університету в програмах академічної мобільності Erasmus+. Хмельницький національний університет має відповідно оформлену довгострокову міжнародну співпрацю зі 150 партнерами за кордоном.

Відповідно до угод проводяться міжнародні науково-практичні конференції серед здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників, виконуються заплановані спільні наукові дослідження, видаються наукові збірники, посібники та методичні рекомендації, а також здійснюються стажування учасників освітнього процесу. Важливим напрямом міжнародного співробітництва університету є реалізація міжнародних проєктів, поміж якими найбільш значними є: проєкти Erasmus+ KA2 MOVEx – Development of the Model and Open database of Virtual national and international academic Exchange programs to facilitate the university students’ academic mobility and international cooperation (15.12.2022 – 15.12.2025), Students personalised learning, based on the virtual learning environment of Intellectual Tutoring «Learning with No Limits» (01.01.2022 – 31.12.2025), «UKROTHE: Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine»; проєкт USAID Cybersecurity Activity, CRDF Global в Україні (Представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США), міжнародний проєкт за підтримки NAWA «Green Transition in Ukrainian Universities» (01.01.2023 – 31.12.2023); проєкт з офіційним партнером Autodesk – компанією AMC Bridge, а також проєкти Erasmus+ KA1. Також Хмельницький національний університет доєднався до міжнародного проєкту «Ініціатива Єднання» (Twinning Initiative) і здобув британського побратима – Бангорський університет.

У рамках реалізації міжнародних проєктів і далі функціонують: компетентнісний центр освітнього менеджменту й міжнародних освітніх програм; навчально-технічний центр при кафедрі технології машинобудування факультету інженерної механіки; лабораторія прототипування, оснащена сучасними зразками 3D-принтерів і 3D-сканерів; навчально-технічний центр HAAS з проєктування технологічних процесів для металообробного обладнання із ЧПК; навчально-науковий центр швейного обладнання торгової марки «BRUCE», оснащений сучасними промисловими швейними машинами з автоматизованими електроприводами та системами керування.

Також в університеті функціонує надсучасний Навчально-науковий центр систем автоматизації та електроприводів компанії SIEMENS, у якому компанія SIEMENS встановила устаткування та програмне забезпечення, що дає змогу студентам здобувати глибокі знання в галузі автоматизованих систем керування технологічними процесами в різних галузях.

Змонтовано дахову сонячну електростанцію потужністю 500 кВт і створено диспетчерський пункт цієї електростанції. Введено в експлуатацію систему автоматизованого обліку виробленої електроенергії, а також систему моніторингу на базі Smart Logger, які в режимі реального часу дають нагоду контролювати роботу сонячної електростанції. Встановлення сонячної електростанції дає змогу забезпечувати університет електричною енергією та заощаджувати кошти.

Однією із форм міжнародної інтеграції університету є членство в провідних академічних організаціях, що є важливим показником інтернаціоналізації та міжнародного визнання. Хмельницький національний університет є членом таких авторитетних академічних асоціацій і спільнот світу: фундації «Допомога полякам на Сході» (м. Варшава, Польща), фундації «Свобода і демократія» (м. Варшава, Польща), товариства «Інтеграція Європа-Схід» (м. Кельце, Польща), USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», Ізраїльської незалежної академії розвитку наук (ІНАРН), асоціації викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна», міжнародної Всесвітньої організації IFToMM. Університет набув членство в асоціації Businet. Businet – це мережа міжнародних закладів вищої освіти, які поділяють спільні погляди щодо інтернаціоналізації. Businet створює середовище, яке заохочує обмін передовим досвідом і співпрацю між організаціями-однодумцями. У результаті набутого членства, студенти університету взяли участь в онлайн-курсі з розвитку global skills. Курс розроблений групою університетів асоціації Businet, сприяє розвитку глобальної компетентності та соціальних навичок, актуальних для конкурентоспроможного фахівця. Також ХНУ доєднався до Програми «Балтійський Університет». Програма налічує понад 90 університетів у всьому регіоні Балтійського моря і координується Уппсальським університетом (Швеція).

Хмельницький національний університет співпрацює з міжнародними організаціями та бере участь у міжнародних заходах, що забезпечує європейські та світові стандарти якості роботи, суттєво розширює горизонти діяльності.